So sánh và đăng ký online cho Thẻ Tín Dụng Citibank

"Chỉ mất vài phút để hoàn thành và xác
nhận đăng ký Citibank Thẻ Tín Dụng online của bạn"

MỞ THẺ CITI ONLINE, NHẬN NGAY MỘT TRONG NHỮNG QUÀ TẶNG CAO CẤP SAU ĐÂY:
-Đồng hồ thời trang Fossil .
-Đồng hồ thông minh Misfit

Get Citibank credit cards of your choice to enjoy the benefits and rewards today!

warningThe card issuer may STOP card offers and promotions without notice. Grab the card of your choice while it last.

For detailed information or to apply, click on the link next to the offer of your choice and a new window will be opened for you.

THẺTÍN DỤNG CITICASH BACK, CITI REWARDS, CITI SIMPLICITY+ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Phạm vi Khuyến mại:
  Chương trình khuyến mại “Khách hàng mởthẻtín dụng Citi –Miễn phí thường niên & nhận quà tặng giá trị” áp dụng tại Ngân hàng Citibank, N.A. –chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., -chi nhánh thành phốHồChí Minh (gọi chung là “Citibank”) dành cho chủthẻtín dụng chính Citi Cash Back, Citi Rewards và Citi Simplicity+ được phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.
 2. Thời gian Khuyến mại:
  Hồsơ đầy đủnộp trong khoảng thời gian từngày 01/04/2020 đến 30/06/2020 (bao gồm cả2 ngày) tại Hà Nội và HồChí Minh và được Citibank chấp thuận cấp thẻtrước ngày 31/07/2020.
 3. Sản phẩm Khuyến mại:
  Thẻtín dụng Citi Cash Back, Citi Rewards và Citi Simplicity+ phát hành bởi Citibank tại Việt Nam.
 4. Nội dung Chương trình Khuyến mại:
  Bao gồm chương trình chi tiết như sau:
  Miễn phí Phí Tham Gia năm đầu tiên cho chủthẻtín dụng mới Citi Cash Back, Citi Rewards và Citi Simplicity+ trong thời gian khuyến mãi.
  Khách hàng thỏa mãn tất cảcác điều kiện của Khách hàng hợp lệđược nêu tại Điều 6 dưới đây sẽđược nhận quà tặng theo từng sản phẩm như sau:


  Mỗi Khách hàng chỉđược miễn phí Phí Tham Gia tối đa một (01) loại thẻtín dụng trong suốt thời gian diễn ra chương trình

 5. Biểu phí:


  Nếu thẻtín dụng tham gia chương trình khuyến mãi bịđóng vì bất kỳlý do gì trong thời gian 365 ngày kểtừngày thẻtín dụng được duyệt trên hệthống của Citibank, phí tham gia sẽđược áp dụng trởlại và không hoàn trả.

 6. Khách hàng Hợp lệ:
  Khách hàng cá nhân phải đáp ứng tất cảcác điều kiện sau:
  - Khách hàng đăng ký làm Chủthẻtín dụng chính Citi Cash Back, Citi Rewards hoặc Citi Simplicity+ bằng cách điền đầy đủthông tin, hoàn tất Mẫu Đơn MởTài Khoản và Đăng Ký SảnPhẩm Citibank, cung cấp đầy đủhồsơ cần thiết trong Thời gian Khuyến mại và được Citibank chấp thuận cấp thẻ;
  - Khách hàng không phải là chủthẻchính của bất kỳthẻCitibank nào sau đây: Citi PremierMiles, Citi Cash Back, Citi Rewards, Citi Simplicity+, Citi Ready Credit, Lazada Citi trong suốt 12 tháng (365 ngày) trước ngày nộp hồsơ mởthẻtín dụng mới đểtham gia chương trình này;
  - Khách hàng không đóng thẻtín dụng tham gia nhận quà tặng tương ứng trong thời gian 365 ngày kểtừngày thẻtín dụng được duyệt trên hệthống của Citibank.
  - Khách hàng phải có giao dịch mua lẻhoặc rút tiền mặt trên thẻtín dụng tương ứng trong vòng 60 ngày kểtừngày thẻtín dụng được duyệt trên hệthống của Citibank. Giao dịch được tính hợp lệlà giao dịch kết chuyển vềcho Citibank không được quá 15 ngày kểtừngày giao dịch được thực hiện. Citibank không chịu trách nhiệm trong trường hợp giao dịch không được kết chuyển vào hệthống.
  - Khách hàng phải có xếp hạng tín dụng tốt và thẻtín dụng phải trong tình trạng hoạt động (không bịkhóa), dựa theo quyết định của Citibank và tại thời điểm tổng kết Chương trình
  - Không áp dụng cho khách hàng Citigold. Trong trường hợp khách hàng Citigold muốn tham gia Chương trình thì phải trảđầy đủphí tham gia cho thẻtín dụng Citibank.
  - Khách hàng không phải là nhân viên chính thức của ngân hàng Citibank;
  - Khách hàng không phải là cá nhân cư trú thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc trong Khu Vực Kinh TếChâu Âu (EEA), Thụy Sĩ, Guernsey, Jersey; Monaco, San Marino, Vatican, Đảo Man;
  - Khách hàng khôngphải là người mang quốc tịch Mỹhoặc thường trú nhân Mỹ.

  Sau đây gọi là “Khách hàng hợp lệ”.
  CHÚ Ý:Khách hàng hợp lệchỉđược nhận quà tặng khi đáp ứng đầy đủcác điều kiện, điều khoản của chương trình.
 7. Quà tặng:
  - Mỗi Khách hàng hợp lệchỉđược nhận tối đa một (01) quà tặng tương ứng cho từng sản phẩm từchương trình
  - Khách hàng hợp lệđược nhận quà tặng cho đến khi sốlượng quà tặng được phát hết.
 8. Cách thức nhận quà:
  - Khách hàng hợp lệsẽnhận Thông báo nhậnquà từ Citibank trong vòng 120 ngày kểtừngày Khách hàng đăng ký thẻthành công.
  - Cách thức và thời gian quy đổi quà tặng sẽđược hướng dẫn chi tiết trong Thông báo nhận quà. Quà tặng sẽđược giao đến địa chỉQuý khách đăng ký sau khi quy đổi.
  - Thời hạnquy đổi của khách hàng tối đa là 60 ngày kểtừngày khách hàng lần đầu tiên nhận được thông báo nhận quà của Citibank qua email hoặc tin nhắn điện thoại. Citibank sẽkhông giải quyết mọi khiếu nại liên Trang8/9quan đến việc nhận Quà tặng sau khi hết Thời hạn quy đổi nêu trên và/hoặc sau khi khách hàng đã nhận quà tặng.
  - Thời gian giải quyết bất kỳkhiếu nại liên quan đến Chương trình khuyến mãi là 180 ngày kểtừngày Khách hàng đăng ký thẻthành công.
  - Việc nhận Quà tặng sẽbịgiới hạn trong sốlượng quà tặng tối đa của toàn bộChương trình theo như quy định tại Điều 4 trên đây.
 9. Khách hàng hợp lệnếu đóng thẻtrong vòng 365 ngày kểtừngày thẻtín dụng được duyệt trên hệthống của Citibank, hoặc theo toàn quyển thẩm tra của Citibank, Khách hàng không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì ngân hàng bảo lưu quyền thu hồi lại giá trịquà tặng mà khách hàng đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia Chương trình và khấu trừgiá trịquà tặng từbất kỳtài khoản nào mà Khách hàng Hợp lệđó mởtại Citibank.
 10. Citibank không phải nhà cung cấp quà tặng hoặc đơn vịvận chuyển. Các sản phẩm và dịchvụnày được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và Citibank không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các sản phẩm và dịch vụđó. Các sản phẩm và dịch vụđó không được Citibank chứng nhận và dù trong bất cứhoàn cảnh nào việc đưa bất kỳsản phẩm hoặc dịch vụnào vào chương trình khuyến mãi này cũng sẽkhông được hiểu là Citibank xác nhận hoặc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
  Khách hàng hợp lệsẽbịràng buộc bởi các Điều kiệnvà Điều khoản của nhà cung cấp quà tặng/hàng hóa/dịch vụ/vận chuyển có liên quan. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến các hàng hóa và dịch vụnày, Khách hàng hợp lệvui lòng liên hệtrực tiếp nhà cung cấp.
 11. Citibank có toàn quyềntừchối trao quà tặng cho bất kỳKhách hàng nào mà Citibank cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủhoặc vi phạm bất kỳĐiều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
 12. Citibank có thểliên lạc với Khách hàng qua sốđiện thoại/email đã đăng ký với Citibank đểxác minh một sốthông tin và yêu cầu bổsung giấy tờnếu cần thiết.
 13. Citibank không chịu trách nhiệm vềviệc thông báo qua sốđiện thoại hoặc địa chỉ email Khách hàng đăng ký với Citibank không được gửi thành công khi Khách hàng không cung cấp và không cập nhật thông tin chính xác; và khi nhà mạng Khách hàng sửdụng chặn thông báo từ Citibank.
 14. Khi Citibank cho là cần thiết, Citibank sẽcó toàn quyền thay đổi quà tặng tương ứng với từng sản phẩm bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trịtương đương, nhưng không vượt quá giá trịđược đềcập trong Điều 4 của các Điều Khoản và Điều Kiện trong bất kỳtrường hợp nào.
 15. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Citibank không có thêm bất kỳcam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, vềchất lượng và sựphù hợp của bất kỳquà tặng hoặc bất kỳquà tặng nào. Citibank không chịu bất kỳtrách nhiệm nào trong trường hợp quà tặng không được quy đổi thành công theo Chương trình.
 16. Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Citibank và những công ty liên kết này sẽkhông chịu trách nhiệm cho bất kỳmất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ởnhững mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặcbất kỳtai nạn cá nhân nào xảy ra từviệc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sửdụng quà tặng, Quà tặng hoặc bất kỳquà tặng hoặc dịch vụnào, ngoại trừnhững trách nhiệm được luật pháp quy định.
 17. Với việc chấp nhận hay tiếp nhận quà tặng, Khách hàng hay người nhận quà đồng ý đảm bảo và sẽgiữcho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này không bịthiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho Citibank, những công ty liên kết của Citibank, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của Citibank và những công ty liên kết này do có liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sửdụng Quà tặng.
 18. Citibank không có bất kỳtrách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuếphát sinh từquà tặng. Bất kỳkhoản thuếnào hoặc việc chi trảkhoản thuếcho cơ quan thuếdo việc tiếp nhận Quà tặng sẽlà trách nhiệm của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm tựtìm hiểu vềnhững khoản thuếphát sinh cho mình từý kiến của chuyên gia.
 19. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt sẽđược ưu tiên áp dụng nếu có sựkhácbiệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Citibank là quyết định cuối cùng.
  Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cảcác Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
Cho vay tiền mặt