เปรียบเทียบ และ ซื้อ ประกันชีวิต ออนไลน์ ของประเทศไทย
Compare and buy online for Life Insurance in Thailand

"ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเพื่อ เปรียบเทียบและยืนยันการสมัคร ประกันชีวิต ของคุณผ่านทางการสมัครทางออนไลน์"
"It just takes a minute to complete and submit your
Life Insurance online application."

Life Insurance in Thailand
In 2015, the total direct written life insurance premium in Thailand is THB524.010441 billion, an increase of THB32.320006 billion or 6.57% compares to THB491.690435 billion in 2014. Total gross insurance benefits paid is THB201.189414 billion, an increase of THB26.265745 billion or 15.02% compares to THB174.923669 billion in 2014.

Get the ประกันชีวิต of your choice to enjoy the benefits and protection today!

warningThe card issuer may STOP card offers and promotions without notice. Grab the card of your choice while it last.

ซื้อ ประกันชีวิต ออนไลน

Life Insurance Premiums and Benefits Breakdown

The THB524.010441 billion life Insurance premium can be further borken down into:-

  • THB38.673244 billion Life Main Policy(การประกันชีวิต กรมธรรม์หลัก)
  • THB2.975535 billion for Accident(อุบัติเหตุ)
  • THB8.974396 billion for Health(สุขภาพุ)
  • THB2.306178 billion for Others(อื่นๆุ)
  • THB5.444733 billion for Personal Accident(การประกันภัย อุบัติเหตุ ส่วนบุคคลุ)

The THB201.189414 billion life insurance benefits can be further borken down into:-

  • THB170.737339 billion for Ordinary(การประกันภัย ประเภท สามัญ)
  • THB9.202452 billion for Industrial(การประกันภัย ประเภท อุตสาหกรรม)
  • THB18.539353 billion for Group(การประกันภัย ประเภท กลุ่ม)
  • THB2.710269 billion for Personal Accident(การประกันภัย อุบตั ิเหตุ ส่วนบคุ คล)

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
MSIG ประกันรถยนต์ Safe Guard Easy 3+

img
img
img
img
วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช